niedziela, 4 grudnia 2011

Niedzielne dzielenie, odc. 8

Wspominałem wcześniej, że do nauki czeskiego wykorzystuję metodę Ilji Franka. Jest to, przede wszystkim, metoda pomagająca uczyć się języka w wersji pisanej, czyli uczymy się czytać ze specjalnie przygotowanych wersji książek.

Na czym ona polega? Adaptowana książka podzielona jest na małe fragmenty. Na początku mamy fragment adaptowany - tekst z dodanym dosłownym tłumaczeniem i małym komentarzem gramatyczno-leksykalnym. Dalej mamy ten sam fragment, ale już bez żadnych dodatków.

PRZYKŁAD:
"I must have slept for more than nine hours (я, вероятно, проспал более девяти часов; to sleep) because when I woke up (потому что, когда я проснулся; to wake up) it was daylight (было совсем светло; daylight — дневной свет; день, светлое время суток). I tried to get up (я попробовал встать), but I couldn't move (но не мог двигаться = пошевелиться). I was lying on my back (я лежал на спине). My arms and legs were tightly fastened to the ground on each side (мои руки и ноги были крепко прикреплены/привязаны с каждой стороны = с обеих сторон к земле). My long, thick hair was tied down in the same way (мои длинные и густые волосы были точно так же: «таким же образом/способом» привязаны /к земле/; thick — толстый; густой, частый; way — дорога; путь; метод, способ). I also felt several fine threads across my body from my arms to my legs (также я почувствовал несколько тонких нитей /протянутых/ поперек моего тела от рук до ног; to feel). I heard noises around me (я слышал вокруг себя /какие-то/ звуки; to hear; noise — шум, гам; звук /обычно неприятный/), but from where I lay I could see nothing but sky (но с /места/ где я лежал, я не мог видеть ничего, кроме неба).

I must have slept for more than nine hours because when I woke up it was daylight. I tried to get up, but I couldn't move. I was lying on my back. My arms and legs were tightly fastened to the ground on each side. My long, thick hair was tied down in the same way. I also felt several fine threads across my body from my arms to my legs. I heard noises around me, but from where I lay I could see nothing but sky."

Autor zaleca po prostu czytać książki aż do momentu, gdy zaczniemy wołać "No i po co oni tłumaczą te słowa, przecież to proste!". Oznacza to bowiem, że zaczynamy sobie przyswajać język. Ja tę metodę łączę jeszcze z innymi, ale efekty są naprawdę widoczne - czytanie po czesku sprawia mi coraz mniej problemów :)

Więcej szczegółów + dużo darmowych materiałów do ściągnięcia ze strony autora metody: Метод чтения Ильи Франка

Zalety?
+ ciekawa i, przynajmniej jak dla mnie, przyjemna i skuteczna metoda
+ od razu mamy kontakt z autentycznymi tekstami, więc poznajemy słownictwo w kontekście
+ gramatykę poznajemy na przykładach
+ bogactwo materiałów (ok. 215 książek w 36 językach)

Wady?
- jeśli nie wprowadzimy modyfikacji (np. nie będziemy dodatkowo odsłuchiwać tekstu), nie nauczymy się poprawnej wymowy
- konieczność znajomości języka rosyjskiego (ew. angielskiego, ale tych materiałów jest mniej)

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza